Loading

ביחד או לחוד? האם כדאי לבני זוג לאחד את חשבונות הבנק שלהם

ביחד או לחוד? האם כדאי לבני זוג לאחד את חשבונות הבנק שלהם

לפעמים כן ולפעמים לא. התשובה לכך בעיני איננה חד משמעית ותלויה במידה רבה בבני הזוג, במצבם הכלכלי, בהשקפת עולמם וכמובן במה שהם מסכימים ביניהם.

נוהג מקובל הוא שכזוג צעיר מתחתן הוא פותח חשבון בנק משותף. לעומת זאת, כשזוג מבוגר מתחתן לרוב בנישואים שניים, מקובל שכל אחד מבני הזוג שומר על החשבון האישי שלו. הדעה הרווחת הינה שמבחינה כלכלית עדיף חשבון משותף, אך זהו לא השיקול היחיד.

אז האם באמת מבחינה כלכלית זה עדיף? עקרונית נראה שכן. חשבון משותף לעומת שני חשבונות או יותר, משמעותו פחות עמלות לשלם לבנק ולעיתים גם קבלת תנאי ניהול טובים יותר. יחד עם זאת, בעולם התחרותי של ימינו, העמלות יורדות וכך גם התנאים אותם ניתן לקבל משתפרים ולכן בעיני חשיבותו של שיקול זה איננה גבוהה במיוחד.

גם שאלת האמון שנוהגים לייחס לה חשיבות רבה, איננה חד משמעית. חשבון אחד, פירושו שקיפות מלאה בין בני הזוג ולכן רמת אמון גבוהה יותר. לעומת, ניהול שני חשבונות המעלה תהיות ושאלות על מה בני הזוג מוציאים את כספם. מאידך גיסא, ניהול חשבון אחד עלול להגביל את אחד מבני הזוג בהתנהלות הכלכלית שלו ועלול לעודד אותו לפתוח חשבון נוסף נסתר שיאפשר לו לפעול בחופשיות בלי העין הבוחנת של בן/בת הזוג. הפתרון לכך הוא כמובן בלדבר על הדברים ובהגדרה של מה מקובל עליכם שכל צד יוציא מן החשבון בלי להתייעץ עם הצד האחר לעומת הוצאות או סכומים שצריך לדבר עליהם מראש.

מובן שזוגיות שנייה לרוב טומנת בחובה גם התחייבויות כלכליות קודמות, כגון תשלום דמי מזונות ועל כן מעדיפים בני הזוג במצב זה להחזיק כל אחד בחשבון שלו ולשלם משם את החשבונות המשותפים או לפתוח חשבון שלישי לטובת הפעילות הכלכלית המשותפת.

שיקולים נוספים אותם כדאי וצריך לקחת בחשבון הם שיקולי מס, בעיקר כשבני הזוג אינם נשואים אלא רק חיים ביחד, ויתכן ומעדיפים להחזיק חשבונות נפרדים או כאשר קיימת סכנה של עיקול על אחד מבני הזוג. במקרה כזה לרוב בני הזוג מעדיפים להפריד את הפעילות הכלכלית שלהם.

היה והחלטתם על חשבון משותף, חשוב כמובן לבצע סקר כדאיות בין הבנקים. בנוסף, זה הזמן לשקול זכויות חתימה בחשבון. לדוגמא, להחליט שהוצאות מעל סכום מסוים יחייבו חתימה של שני בני הזוג. זה גם השלב להחליט על מגבלת אשראי בכרטיס האשראי כדי למנוע חריגה.
בהזדמנות זאת, חשוב לא לשכוח לחתום על סעיף אריכות ימים. סעיף זה נועד למקרה של פטירה, בו חו"ח אחד מבני הזוג נפטר, בן הזוג האחר יוכל להמשיך ולהתנהל בחשבון. ללא סעיף זה, לא ניתן יהיה להמשיך ולפעול בחשבון עד שאין צו קיום צוואה או צו ירושה.

הערה אחרונה, זוג שיש לו חשבון משותף ומחליט להתגרש, חשוב להורות לבנק שכל פעולה החל מאותה נקודת זמן תאושר ע"י שני בני הזוג, כדי להימנע ממצב של ריקון החשבון או שימוש למטרות חריגות.

וכמו תמיד, חשוב וצריך לדבר על הדברים. זוג שמתכוון למסד את הקשר שלו, צריך לדבר ולחשוב מהו המודל הכלכלי הנכון לו והאם לפתוח חשבון משותף או להתנהל בנפרד.

השאר תגובה

avatar
  הרשמה לעדכונים על תגובות  
התראה של