Loading

הלוואות בין בני משפחה – כיצד לעשות את זה נכון?

הלוואות בין בני משפחה – כיצד לעשות את זה נכון?

 חושבים לתת הלוואה לבן משפחה, כדאי שתחשבו טוב. החלטתם בכל זאת שאתם רוצים, חשוב מאוד לדבר על הדברים בצורה ברורה, חשוב עוד יותר לגבות את הכל במסמכים. בעניין זה דין פרוטה כדין מאה. גם סכומים קטנים אותם הלוויתם ואתם רוצים לקבל בחזרה, צריך לגבות בהסכם הלוואה כתוב וברור בחתימה של שני הצדדים.

ההסכם צריך לכלול כמובן את שמות הצדדים, פרטים מזהים, סכום ההלוואה, ריבית והצמדה במידה ואתם מבקשים לקבל, תאריך החזר ולעיתים גם סנקציה מה קורה במידה וההחזר לא נעשה במועדו. במידה ואתם נותנים הארכה יזומה לביצוע ההחזר, מומלץ לכתוב נספח לחוזה המסדיר את האמור בחתימת כל הצדדים. הלוויתם כסף לדוגמא לבן שלכם ולרעייתו, אנא החתימו את שניהם. באותה מידה, הלוויתם כסף לאחותכם וגיסכם, החתימו את שניהם. אל תתפתו להחתים רק את הקרוב אליכם. בעת צרה, במידה והזוג הלווה התגרש, במידה ולא החתמתם את בן הזוג, אתם עלולים להיתקל בקושי לתבוע אותם ישירות.

חשוב לדעת שבהיעדר הסכם הלוואה, עלולים הלווים לטעון שזו היתה מתנה. זוהי טענה מאוד מקובלת ובפרט כשנותנים כספים בתוך המשפחה.

הורים, שימו לב אל תהססו ואל תתביישו. זה לגיטימי להלוות כסף לילדיכם ולצפות לקבל אותו בחזרה. חשוב לומר את זה לילדים, חשוב עוד יותר לתעד את זה בכתובים.

גם דירה שלכם בה אתם מאפשרים לדוגמא לילד או קרוב אחר לגור בה, או רכב שבבעלותכם אותו אתם נותנים לאחד הילדים לנהוג בו, חשוב לתעד במסמך ולערוך חוזה מסודר שמסדיר את תנאי השימוש להם אתם מסכימים.

חשיבות הסכם ההלוואה קיימת גם לאחר המוות. במשפחת רון הילדים היורשים הגיעו עד לבית משפט כדי לברר ביניהם מה היתה "כוונת המשורר", במקרה זה הכוונה של אביהם. אב המשפחה, בעודו בחיים, סייע במתן כספים לאחד הבנים כנגד קבלת מניות בחברה של הבן. האב ערך מסמך קצר בינו לבין הבן, בו נאמר שהוא מלווה לו סכום מסוים כנגד קבלת מניות. במסמך לא צוינו תנאי ההלוואה וההחזר שלה. הבן מסתבר החזיק את המניות על שמו לטובת אביו אך מעולם לא העביר אותן על שמו של האב. לימים מכר הבן את החברה במחיר צנוע, כאשר מרבית בעלי המניות, לרבות אילו שהיו רשומות על שמו אולם היו למעשה של אביו, לא זכו לקבל דבר בעקבות המכירה. חשוב לציין כי קודם למכירה נעשה שינוי בחברה ונקבעו שני סוגי מניות. סוג המניות של הבן זכה לקבל תמורה הוגנת בזמן המכירה לעומת הסוג האחר שלא. האב הלך לעולמו, ושלושת הילדים גילו כי לצוואה צורף העתק המסמך עליו חתמו האב והבן הבכור הלווה. לטענתו של הבן, מאחר והחברה נמכרה ומניות האב איבדו משוויון, האב נטל למעשה סיכון כלכלי ולמעשה לו וכעת להם כיורשיו לא קמה כל זכות או טענה לדרוש את החזר הסכום מחלקו של הבן הבכור בירושה. לעומת זאת, לטענת אחיו מאחר והאב צירף את מסמך ההלוואה לצוואה, כוונתו היתה שעל הבן הבכור להשיב את סכום ההלוואה בכל מקרה והעובדה שמכר את החברה והמניות איבדו מערכן איננה רלבנטית כלל, שכן זו היתה הלוואה ולא השקעה.

הסוגיה הזו עדיין מתבררת בין כתלי בית המשפט, אבל היא ממחישה עד כמה חשוב לדבר על הדברים ולכתוב אותם בצורה ברורה. במקרה הזה היה על האב לשוחח עם שלושת הילדים ולעדכן אותם במהלך, לצרף תיעוד מסודר לצוואה כולל מסמך המסביר מה היתה כוונתו והאם הוא מצפה לקבל החזר של ההלוואה ואם כן באלו תנאים.

 

 

 

 

 

 

השאר תגובה

avatar
  הרשמה לעדכונים על תגובות  
התראה של