Loading

הסכנות בריבוי תרופות בגיל מבוגר

שיהיה ברור מראש, כל מקרה לגופו. אין כאן בשום אופן המלצה גורפת להפסיק או לצמצם את מתן התרופות שההורים שלנו לוקחים. יחד עם זאת, יש כאן בהחלט המלצה לבדוק, להתייעץ ולבחון האם יש צורך בכל התרופות הרבות, שקרוב לוודאי הורינו מקבלים.

טיפול מרובה תרופות, או בשמו המקצועי "פוליפרמסיה" הוא שימוש ולקיחה של מספר תרופות שונות על ידי אדם מסוים. רבים סבורים שמדובר בחמש תרופות ומעלה. אחרים סבורים שמדובר בשמונה ומעלה. חשוב לציין, כי במספר עצמו אין בהכרח כדי להעיד על טיפול לא נאות ויש לבחון לעומק כל מקרה. יחד עם זאת, ככל שמספר התרופות הנלקחות גבוה יותר, הסיכוי לאינטראקציות שליליות בין תרופתיות ולאירועים בלתי צפויים עולה ועלול לגרום לכישלון הטיפול.

חשוב לזכור שהסיבות לרישום יתר של תרופות בעיקר בגיל השלישי נובע לא רק מסיבות התלויות ברופאים, אלא גם במטופלים עצמם. הניסיון מראה כי מבוגרים נוטים לצפות לקבל תרופה לכל בעיה. למול זה קיים כמובן הממסד הרפואי שמשתף פעולה לא פעם עם ציפיות אילו ורושם תרופות על נקלה. קושי נוסף הינו הקושי בתאום בין הרופאים השונים של המטופל ומעקב כולל אחר התרופות שהמטופל מקבל. מובן כי לאמור יש גם השלכות כלכליות.

גם ההורים שלי ז"ל נכנסו לגיל השלישי עם רשימת תרופות מרשימה ופתרון לכאורה לכל בעיה רפואית. ככל שהזמן עבר הבנתי כמי שהיתה אחראית על הטיפול בהם, כי עלי לערוך רישום מדויק של התרופות והמינונים של כל אחת מהן ולברר ולהתייעץ עם הרופא המטפל העיקרי לגבי ההשלכות האפשריות של לקיחה ביחד של כל כך הרבה תרופות.

מלבד הרישום המדוקדק וההתייעצות, בחנתי לאורך זמן בשיתוף עם המטפלים הסיעודיים של הורי, את התלונות השונות שלהם והאם חלו שינויים גופניים או שינויים במצב הרוח והערנות שלהם. לדוגמא, איכות שנת הלילה שלפתע התדרדרה או הזעה יוצאת דופן שהסתברה כתגובה לאחת התרופות.

במקרה של הורי, ככל שחלף הזמן אני הפחתתי בצורה משמעותית את מספר התרופות שהם לקחו ואשר השפיעו עליהם לרעה.

באופן כללי אני ממליצה על בדיקת חלופות טבעיות ובמידה ואין אפשרות, לבחון האם ניתן לוותר על חלק מן התרופות או להקטין את המינונים שלהן. מובן כי הכל צריך להיעשות תוך התייעצות מלאה ואם נעשים שינויים מומלץ לעשות אותם באופן הדרגתי.

השאר תגובה

avatar
  הרשמה לעדכונים על תגובות  
התראה של